استرالیا

تاریخ مهاجرت به استرالیا و پیشرفت این کشور
استرالیا

تاریخ مهاجرت به استرالیا و پیشرفت این کشور

به جرات می توان گفت که مهاجرت مهمترین عامل افزایش جمعیت و رشد اقتصاد استرالیا بوده است. اولین مهاجرت به استرالیا به حدود 51 هزار سال پیش بر میگردد؛ زمانی که اجداد بومی های استرالیا از طریق جزایر مالایی و گینه نو به استرالیا مهاجرت کردند.

ادامه مطلب
روابط قبلی شما چگونه روی درخواست ویزای استرالیا شریک زندگی تاثیر می گذارد؟
استرالیا

روابط قبلی شما چگونه روی درخواست ویزای استرالیا شریک زندگی تاثیر می گذارد؟

برای مهاجرت به استرالیا نوعی ویزا با عنوان ویزای شریک زندگی (partner visa) یا defacto وجود دارد که به فردی که شریک زندگی شما است اما با او ازدواج نکرده اید اجازه می دهد که برای ورود به استرالیا ویزا دریافت کند.

ادامه مطلب
وضعیت مرزهای استرالیا در زمان ویروس کرونا
استرالیا

وضعیت مرزهای استرالیا در زمان ویروس کرونا

به دلیل شرایط حال حاضر مهاجرت به استرالیا، شامل محدودیت های مرزی ایالتی و قلمروها، روابط تجاری و الزامات فاصله اجتماعی، به تمام بازدید کننده های بین المللی توصیه می شود که در صورت امکان از استرالیا خارج شوند.

ادامه مطلب
نکات مثبت کشور استرالیا
استرالیا

نکات مثبت کشور استرالیا

استرالیا کشوری است با مناظر بی نظیر، فرهنگ باستانی غنی و یکی از قوی ترین اقتصادهای جهان. استرالیا چهارمین اقتصاد بزرگ دنیا در منطقه آسیا و دوازدهمین اقتصاد بزرگ دنیا است.

ادامه مطلب