کتاب منشن

images

کتاب منشن

کتاب منشن آموزش زبان آلمانی

برای مشاهده دروس اول تا پنجم به مطلب آموزش زبان آلمانی برای مهاجرت مراجعه کنید.

درس ششم : من دفتر کار نیاز ندارم. Ich braucche kein Büro

درس هفتم : تو می توانی واقعا عالی ....... ! Du kannst wirklich toll.....!

درس هشتم : مشکلی نیست. من وقت دارم. Kein Problem. Ich habe Zeit

درس نهم : من می خوام چیزی بخورم، عمو هری Ich möchte was essen, Onkel Harry

درس دهم : من الان سوار مترو می شوم. Ich steige jetzt in die U-Bahn ein

درس یازدهم : چه کاری امروز انجام دادی ؟ Was hast du heute gemacht?

نظرات (0)
دیدگاه خود را برای ما بنویسید
مشاوره رایگان